EVEN VOORSTELLEN...

In het vierde middelbaar worden er op de school van Nelle Franstalige zomerbrochures uitgedeeld. Nelle kiest een kamp uit aan een Frans middeleeuws kasteel dat gerestaureerd moet worden. Als enige Vlaamse jongere kan ze er de taal bijschaven en leert ze er bovendien gidsbeurten geven en opgraven.  De keuze voor haar latere studierichting wordt daar gemaakt.

Ze studeert archeologie aan de KU Leuven (1996-2000). Voor haar licentiaatsverhandeling onderzoekt ze Michelsbergaardewerk via experimentele archeologie. Ze begint daarna te werken als archeo-animator bij de Préhistosite van Ramioul (nu Préhistomuseum) en combineert dit met een lerarenopleiding. Tot 2007 woont en werkt ze in Wallonië waardoor ze zich het archeologisch jargon in de Franse taal toe eigent. Leerlingen gedurende 3 of 6 uren onderdompelen in de prehistorie op boeiende wijze is er de dagelijkse praktijk. Speerdrijven, boogschieten, vuur maken, aardewerk vormen, vuursteen bewerken,… zijn enkele van de workshops waar ze ervaring in opbouwt.

Een gezin stichten (zoon Rijmen °2008 en dochter Rhode °2010) doet ze terug in de Stille Kempen terwijl ze vlakbij huis voor YOYO Books werkt. Daar krijgt ze als redacteur het schrijven en redigeren van teksten voor voornamelijk kinderboeken onder de knie. In 2011 maakt ze de overstap naar erfgoedcel k.ERF (nu Stuifzand) waar allerlei culturele erfgoedprojecten het licht zien (net zoals zoon Nelis °2013). Sinds 2017 is Nelle museumconsulent educatie voor de drie stadsmusea van Turnhout, namelijk het Taxandriamuseum, het Begijnhofmuseum en het Speelkaartenmuseum.

 

Op 29 maart 2022 start ze in bijberoep met archeo-tolk. Niet zomaar een datum, maar exact 10 jaar na de sterfdatum van Rhode die voor eeuwig het zotte spookje en lieve poppemie van 17 maanden oud zal blijven… Waarom archeo-tolk? Omdat het leven te kort is om niet met je passies bezig te zijn. Voor Nelle zijn die passies archeologie, prehistorie en dit overbrengen naar een publiek.